Bewoners veranderen

Het Slimline-vloerconcept biedt de mogelijkheid tot variabel woonoppervlak. Afhankelijk van de wens van de toekomstige bewoners kan de grootte van het appartement worden bepaald. Het ligt voor de hand dat een alleenstaande minder woonruimte nodig heeft dan bijvoorbeeld een echtpaar. Van twee of drie standaardappartementen kan er één worden gemaakt. Een snelle omschakeling van woonoppervlak is eenvoudig te realiseren met Slimline.

Ook de zorgbehoefte van bewoners zal gedurende hun verblijf veranderen. Slimline biedt de mogelijkheid om op eenvoudige wijze nieuwe domotica oplossingen in de woningen te installeren die de bewoners en verzorgenden in het woonzorgcomplex kunnen assisteren.                  ontwikkeling          ontwikkeling