Raab Karcher 1 Raab Karcher 2 Raab Karcher 4 Raab Karcher 6

Raab Karcher, Nijmegen

Raab Karcher, een leverancier van bouwmaterialen, heeft haar bestaande gebouw uitgebreid en aangepast tot een adviescentrum voor eigen gebruik. Aan de hand van dit gebouw wil Raab Karcher de conceptuele gedachte van IFD-bouwen, die tevens haar nieuwe filosofie is, demonstreren.

Het adviescentrum krijgt een regionale functie voor demonstratie van de nieuwe concepten aan ontwerpers, uitvoerende bouwpartijen en particulieren. In het gebouw worden alle leidingen geconcentreerd in de bouwdelen die het minst aan verandering onderhevig zijn. De vloer met achteraf bereikbare zones is geschikt om leidingen flexibel en demontabel onder te brengen. In het project is gebruik gemaakt van bouwdeelactivering door koelleidingen in de betonschil te integreren.

Raab Karcher Nijmegen is een demonstratieproject van de SEV (Industrieel Flexibel en Demontabel bouwen). De SEV (ministerie van VROM en EZ) heeft IFD subsidie verleend.