IWV IW en V 1 IW en V 3 IW en V 5

IW&V, Eindhoven

Een kantoor in combinatie met een laboratorium vergt een grote hoeveelheid aan technische installaties. Daarbij komt ook nog de wens van de opdrachtgever om een flexibel kantoor (kantoorinnovatie) te ontwikkelen. Daarom is vanaf de start van het Voorlopig Ontwerp intensief samengewerkt tussen architect,
constructeur en installatie adviseur. Dit heeft geresulteerd in een geïntegreerd ontwerp van constructie, installatie en interieurarchitectuur.

De interne structuur van het gebouw bestaat uit een kantoordeel en laboratoriumdeel waartussen een entreegebied met lift en open trappen. Vanuit dit transparante entreegebied is de infrastructuur van het gehele gebouw zichtbaar.
In beide vleugels zijn constructie en installatie zo veel mogelijk met elkaar verweven. Het kantoordeel heeft vanwege de flexibiliteitseisen en om energetische redenen een Slimlinevloer waarin de installatie is opgenomen. Deze vloer werkt tevens als plenum voor afvoerlucht.