Purac Purac 2 Purac 3 Purac 4

Purac, Gorinchem

Het kantoor van Purac Biochem beantwoordt aan een specifiek programma van eisen, waarbij op de begane grond algemene voorzieningen zijn opgenomen en op de 2 verdiepingen kantoorruimtes. De verwevenheid van de twee kantoorlagen en de scheiding ten opzichte van de begane grond komt –letterlijk- tot uitdrukking in de gevel. Een flexibele middenzone die fungeert als pleinruimte beantwoordt aan de vraag naar een kantoorconcept waarin communicatie tussen de medewerkers moet worden bevorderd.

De Slimline vloer is voorzien van watervoerende leidingen (bouwdeelactivering) en aangesloten op een warmtepomp. Hierdoor komt de traditionele luchtkoeling en verlaagd plafond te vervallen.