Opus Opus 1 Opus 5 Opus 4

Opus, Roosendaal

Bij de maximale bouwhoogte van 12 meter was het mogelijk om met de Slimlinevloer 4 bouwlagen te realiseren. Door de infrastructuur in het vloerpakket op te nemen komt het verlaagd plafond te vervallen. De hoogtebesparing levert in dit project een extra verdieping op hetgeen een gunstig effect heeft op de bruto/netto verhouding.