witteveen en bos witteveen en bos 1 witteveen en bos 3 witteveen en bos 6

Witteveen & Bos, Deventer

Nadat het historisch pand door brand inwendig verwoest was, moesten er direct maatregelen getroffen worden voor het stabiliseren van het pand. De beeldbepalende buitengevels konden gelukkig gehandhaafd blijven. Aangezien de bestaande fundering beperkingen met zich mee bracht, is gekozen voor een zo licht mogelijk vloersysteem. Hierbij mochten geen concessies worden gedaan aan geluidswering, isolatie en natuurlijk brandwerendheid.

Het Slimline vloersysteem voldoet aan alle voorwaarden zoals geĆ«ist door de constructeur en de architect. Het systeem biedt zelfs meer, zoals vrije indeelbaarheid van ruimtes, ook achteraf. Door de akoestische ontkoppeling tussen Slimlinevloer en topvloer worden zelfs hogere geluidsisolatiewaardes gehaald dan voor kantoren noodzakelijk.