Slimline Buildings

helpt u om betere gebouwen te realiseren door toepassing van het Slimline vloerconcept. Met een ervaren team  van technische en commerciële specialisten begeleiden we u door het gehele proces, van ontwerp tot uitvoering.

Slimline Buildings levert een totaalconcept van plafond, installatieruimte en topvloer waarmee u in staat bent om effectief, efficiënt, licht en duurzaam te bouwen.

Functie Hoogte Bestaand Flex

Breed draagvlak voor meerdere levens gebouw

12 maart 2013

De ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland starten samen met de rijksoverheid en een aantal brancheorganisaties een publiek-privaat traject om duurzaam bouwen te versnellen. Steeds vaker komt de vraag op hoe gebouwen een tweede of derde leven kunnen krijgen. De duurzaamheid en toekomstwaarde van een gebouw neemt toe als dit eenvoudiger en beter aan te passen is voor ander gebruik.

Een knelpunt waar opdrachtgevers en opdrachtnemers nu tegenaan lopen bij duurzaam bouwen is het ontbreken van een breed gedragen methode met criteria waaraan een gebouw moet voldoen om in levenscyclus ander gebruik mogelijk te maken. Voor materiaalgebruik of de energieprestatie van een gebouw bestaan inmiddels zulke criteria. In dit project gaan partijen aan de slag om een vergelijkbare methodiek op te stellen voor de flexibiliteit en aanpasbaarheid van gebouwen aan een alternatief gebruik of functie.

Het streven is dit in het najaar van 2013 gereed te hebben. Het project draagt daarmee bij aan de beleidsdoelstelling van de rijksoverheid om al in de ontwerpfase rekening te kunnen houden met het langer in de keten houden van gebouwen en bouwmaterialen op basis van best beschikbare marktkennis. Startpunt van het project - dat wordt uitgevoerd door de Brink Groep - vormt bestaande kennis. Omdat het om een innovatief project gaat, wordt veel waarde gehecht aan het verkrijgen van kennis en draagvlak uit de bouwsector en andere stakeholders.

Dit initiatief onderstreept de visie van aanpasbaarheid die Slimline Buildings voorstaat. Het Slimline vloersysteem biedt naast een lagere verdiepingshoogte een bereikbare installatieruimte in de vloer, bijvoorbeeld door middel van Flexzones. Daardoor is het snelst verouderende onderdeel van een gebouw, de installaties, eenvoudig te vernieuwen. Daarnaast biedt die eigenschap de mogelijkheid om een gebouw van indeling of zelfs functie te laten veranderen. Als laatste is het Slimline vloersysteem vanwege de beperkte massa en daarmee het lichte eigengewicht uitermate geschikt om te bouwen op bestaande fundering. De jarenlange ervaring van Slimline het gebied van aanpasbaarheid is bijvoorbeeld gedocumenteerd in het document 'De Basis voor Duurzame Toekomstbestendigheid' (PDF).

Hebt u vragen of ideeën over de manier waarop nieuwe gebouwen ontworpen kunnen worden zodat ze direct geschikt zijn voor meerdere 'levens'? Graag denken we met u mee om te komen tot slimme, integrale oplossingen die winst opleveren voor zowel opdrachtgevers, bouwbedrijven als ook het milieu.