Slimline Buildings

helpt u om betere gebouwen te realiseren door toepassing van het Slimline vloerconcept. Met een ervaren team  van technische en commerciële specialisten begeleiden we u door het gehele proces, van ontwerp tot uitvoering.

Slimline Buildings levert een totaalconcept van plafond, installatieruimte en topvloer waarmee u in staat bent om effectief, efficiënt, licht en duurzaam te bouwen.

Venco Campus Venco Venco Venco tegelvloer

Bijzonder gebruik van Slimline vloer in project Venco

30 mei 2012

Slimline Buildings werkt mee aan een bijzonder project in het Kempische Eersel: de bouw van de Venco Campus.

Een project dat in meerdere opzichten bijzonder is. Onderscheidend zijn de ecologisch landschappelijke inrichting, de hoge ambities en scores op het vlak van duurzaamheid, het integrale ontwerpproces, en de consequente uitwerking van Slimbouwen.

Marloes Kursten van Inno Experts, strategisch huisvestingsexpert, streeft naar een optimale afstemming van de huisvesting nu, maar vooral ook in de toekomst. In het algemeen wordt nogal eenzijdig op de initiële bouwkosten gestuurd, terwijl de kosten in de gebruiksfase minstens zo belangrijk zijn. De Venco groep heeft hoge ambities op het vlak van duurzaamheid. Het gebouw behaalt naar verwachting het op een na hoogste certificaat in BREEAM: excellent. Het gebouw is zeer energiezuinig.

De Slimline-vloeren zijn in hun geheel als aanvoerkanaal aangewend, de vloeren worden niet gebruikt om kanalen in te leggen; de holte in de vloeren wordt als geheel gebruikt om lucht doorheen te transporteren. De voorverwarmde lucht wordt door de vloeren aangevoerd en via roosters in de kantoren gelaten. De afvoer vindt plaats bij de schachten. “Je zou kunnen spreken van een Slimline+ toepassing," vindt Architect Van Lierop, want er wordt hierdoor ook flink bespaart op materiaalkosten.

"We richten de campus in als een ecologisch landschapspark waar werken, natuur en recreatie hand in hand” gaan omschrijft architect Bert Spierings van Van Lierop Cuypers Spierings architecten het gebouw. "Het wordt een eivormig gebouw dat vanuit de lucht duidelijk herkenbaar is", vult collega Harry van Lierop aan. De vorm is een gunstig uitgangspunt voor het maken van een energiezuinig gebouw: er is minder geveloppervlak. Als het gaat om het belasten van het milieu, geeft adviseur Van de Ven aan dat er zo veel mogelijk licht wordt gebouwd met zo min mogelijk gebruik van grondstoffen. "Denk aan het stalen skelet en de holle Slimline vloeren die we gebruiken. Verder gebruiken we zo veel mogelijk materialen en producten die bij sloop opnieuw gebruikt kunnen worden. Door verder na te denken over de flexibiliteit van het gebouw en het kwaliteit mee te geven, bereiken we naar verwachting een hele lange levensduur", voorspelt hij.

De Venco groep had al ervaring met het principe van Slimbouwen. Cor van de Ven wilde het nu helemaal goed doen en de filosofie van Slimbouwen sloot perfect aan bij zijn wensen. Het wordt een flexibel gebouw dat zich gemakkelijk voegt naar veranderende omstandigheden. Bij de Venco Campus hebben we ontwerp, advies en uitvoering heel direct op elkaar betrokken. Binnen ons team hebben we het over bouwpartners in plaats van aannemers, producenten en leveranciers. In dit proces ben ik niet de bouwmanager, maar de bouwprocesregisseur, aldus architect Spierings. Bij het project Venco Campus was het mogelijk de lijntjes met leveranciers heel kort te houden. normaal is er een heel lange keten van architect naar aannemer, onder-aannemer, groothandel en dan naar leverancier. Wij hebben echter direct contact gezocht met fabrikanten en hen vroegtijdig bij het proces betrokken. De bouwpartners hebben voorstellen mogen doen voor andere oplossingen, en die zijn ook uitgevoerd. Op deze wijze zijn Slimline en andere innovatieve en meedenkende leveranciers bij het ontwerpproces betrokken." Een compleet transparante manier van samenwerken waarbij iedere partij inzicht heeft in alle aspecten op alle momenten in het proces.

De Slimline vloer kreeg een nieuwe dimensie in dit bijzondere ontwerp waardoor weer duidelijk wordt wat Slimline kan toevoegen aan uw (duurzame) ontwerp!

Bent u geregistreerd bij BouwIQ online dan kunt u hier het volledige artikel lezen.