Slimline Buildings

helpt u om betere gebouwen te realiseren door toepassing van het Slimline vloerconcept. Met een ervaren team  van technische en commerciële specialisten begeleiden we u door het gehele proces, van ontwerp tot uitvoering.

Slimline Buildings levert een totaalconcept van plafond, installatieruimte en topvloer waarmee u in staat bent om effectief, efficiënt, licht en duurzaam te bouwen.

Artikel BouwIQ BSH PC Brugge

Vervolgartikel aanpasbaarheid van de draagstructuur in BouwIQ 2012/2

11 mei 2012

Bron: BouwIQ online 2012/2

Aan de TU Eindhoven is de afgelopen jaren onderzocht op welke wijze flexibiliteit en aanpasbaarheid doelgericht geïntegreerd kunnen worden in de bouwtechniek. In het onderzoek worden, naast speciale aandacht voor de draagstructuur, ook economische en milieutechnische consequenties van ontwerpkeuzes uitgelicht. In dit tweede en laatste artikel worden de resultaten van dit onderzoek uiteengezet.

Aan de Tu/e is dr. Ir. Roel Gijsbers gepromoveerd op het onderzoek: ‘Aanpasbaarheid van de draagstructuur – Veranderbaarheid van de drager op basis van gebruikseisen in het kader van Slimbouwen’. Het onderzoek biedt ontwerpers inzicht in de effecten van overspanningen en als bijzondere nieuwe oplossing ; het kunnen verplaatsen van kolommen. Een van de conclusies is ook dat door het vervangen van traditionele vloersystemen met holle dubbelschalige, flexibele leidingvloeren met een relatief laag gewicht zoals de Slimline vloer het constructiegewicht van een gebouw kan worden gehalveerd. “Het combineren van materiaalreductie met behoud van comfort en flexibiliteit lijkt paradoxaal, maar is wellicht alleen een kwestie van slim construeren” volgens Roel Gijsbers.

Dit artikel is deel II van een artikel uit BouwIQ 2011: Aanpasbaarheid van de draagstructuur.

De publicatie van Ir. Roel Gijsbers vindt u hier.