Slimline Buildings

helpt u om betere gebouwen te realiseren door toepassing van het Slimline vloerconcept. Met een ervaren team  van technische en commerciële specialisten begeleiden we u door het gehele proces, van ontwerp tot uitvoering.

Slimline Buildings levert een totaalconcept van plafond, installatieruimte en topvloer waarmee u in staat bent om effectief, efficiënt, licht en duurzaam te bouwen.

V2 V4 V3 V1

Slimline verborgen kwaliteit van de Venco Campus

23 april 2014

Venco Campus vliegt duurzaamheid op twee manieren aan

"Venco Campus heeft de lat voor duurzaamheid weer een stuk hoger gelegd", spreekt Stefan van Uffelen vol lof tijdens het openingscongres van de Dutch Green Building Week. Als bekroning voor de inzet ontvangt eigenaar Cor van de Ven voor de ogen van een goedgevulde congreszaal het allerhoogste BREEAM-NL certificaat voor een opgeleverd gebouw. Dit is het meest duurzame en energiezuinige bedrijfsgebouw van Europa, een indrukwekkende noemer.

Wie wil weten wat er vooraf ging aan dit bijzondere project, moet terug in de tijd naar 2010; de start van de ontwerpfase. Eugène Peeters, bouwregisseur bij P&H Adviseurs Bouw- en Vastgoed BV, was vanaf het ontwerp tot ingebruikname betrokken bij het project en vertelt over de totstandkoming: "Tijdens de initiatieffase werd al de nadruk gelegd op duurzaamheid, Het moest niet alleen een duurzaam pand worden, maar ook bewezen energieneutraal zijn. Alle door en in het gebouw gebruikte energie moest op of rond het gebouw opgewekt worden."

Opdrachtgever Van de Ven Beheer BV in Eersel had destijds bedrijven op industrieterrein Meerheide, die afzonderlijk goed presteerden en een groei doormaakten. Men besloot om een nieuw gebouw te plaatsen, waarin de vier bedrijven zijn samengevoegd op één locatie. De interactie tussen bedrijven zou hiermee worden gevoed, leidend tot efficiëntere samenwerking. Daarnaast zou het nieuwe gebouw ook beter dan voorheen mee moeten bewegen met bedrijfsveranderingen.

Cor van de Ven, eigenaar, is trots op de compromisloze drive om te verduurzamen: "Wij hebben geen of weinig concessies gedaan met betrekking tot de duurzaamheid van ons pand. We zijn sinds 1983 maar liefst zeven maal verhuisd en vier keer hebben we een compleet nieuw pand gebouwd. Voor de eerste keer hebben we een pand gerealiseerd dat klimaattechnisch bijna optimaal is en een energieverbruik heeft van minder dan 40 kWh/m2."


Invulling aan ambities

Ad van de Ven, adviseur duurzaam bouwen en BREEAM-expert bij het project, vertelt over de leidraad Slimbouwen en het besluit om met BREEAM te certificeren: "Aan de start van het project was de vraag hoe men het best invulling konden geven aan de duurzaamheidsambities en dit extern kon communiceren. Uiteindelijk moest de Venco Campus het visitekaartje van het bedrijf worden. We hebben duurzaamheid op twee manieren aangevlogen; vanuit Slimbouwen en vanuit BREEAM. Wij vinden dat die twee goed op elkaar aansluiten. Slimbouwen leverde ons veel voordelen: flexibiliteit, materialenreductie, lage faalkosten. Naar onze mening is er nog meer winst mee te halen, maar dat zijn stappen die we met een volgend project graag willen zetten. BREEAM is een indrukwekkende lijst van maatregelen; na overleg met de opdrachtgever bleven de meeste maatregelen overeind, vooral die betrekking hadden op gezondheid, energie, afval en land en ecologie. Zo realiseerden we onder meer warmteterugwinning met eigen product, sensor-gestuurde led-verlichting, WKO in combinatie met warmtepompen, biologische zuivering regenwater, afvalmanagement en zonnepanelen op het dak."


Onzichtbaar

Naast zichtbare maatregelen zijn er volgens Ad van de Ven ook een aantal onzichtbare aanpassingen aan het gebouw, die een minstens zo belangrijke bijdrage leveren aan de prestaties: "De echte duurzaamheid zit verscholen in het gebouw. Zo zijn de hoge luchtdichtheid, FSC-hout, de kwaliteitsgevels en het multifunctionele vloersysteem voorbeelden van verborgen kwaliteiten", aldus van de Ven.

De BREEAM-methodiek is volgens Peeters en Ad van de Ven een uitstekende manier om ambities als deze te communiceren. Daarnaast is het voor het procesmanagement zelf een effectieve tool. Van de Ven: "De verschillende credits zorgen voor een verantwoordelijkheidsgevoel bij de verschillende bouwpartijen. Tegelijkertijd concretiseert het wat iedere partij kan betekenen binnen de kaders van de verduurzaming. Op die manier heb je de eisen, bewijslast en verantwoordelijkheden voor iedereen helder."

Binnen de rol van een BREEAM-expert krijgt men te maken met coördinerende taken, zo vertelt van de Ven: "Belangrijk is bijvoorbeeld: een architect is gewend om te werken met de eisen van het Bouwbesluit. BREEAM heeft daarentegen eisen die boven het Bouwbesluit liggen. Op dat moment moet de partij zich realiseren wat de doelstellingen precies zijn." Peeters vult hem aan: "Nagenoeg alle partijen die meewerkten, hadden tot de uitvoering van dit project nog nooit met BREEAM gewerkt. Er zijn daarom momenten geweest dat we moesten sturen en met elkaar moesten overleggen, zodat iedereen op de goede weg bleef."


Toekomst

Wanneer Peeters kijkt naar het procesmanagement, ziet hij mogelijkheden om in de toekomst winst te boeken: "Tijdens dit project hebben we getracht om de uitvoerende of leverende partijen in het ontwerpproces te betrekken. Dat had denk ik nog beter gekund; we hadden er nog meer voordeel uit kunnen halen."

Het tweetal gaat in op de innovatiepunten die zijn behaald, in totaal 9. Het maximum is 10. "Wij hadden veel meer dan tien innovatiepunten. We hadden veel innovaties die op dit moment nog niet zijn opgenomen in de BREEAM-methodiek. Idealiter ontvang je daarvoor ook een beloning."


Wieg naar wieg

Ad van de Ven merkt op dat de Cradle to Cradle-methodiek volgens hem moet worden verwerkt in BREEAM: "Dat is op dit moment nog niet het geval. Om die reden hebben wij veel moeite gehad om te scoren op de credit materialen. Dit had onder andere te maken met de zonnepanelen die op het dak zijn geïnstalleerd. Via de systematiek van BREEAM wordt gekeken van wieg naar graf, niet van wieg naar wieg. Als Cradle to Cradle goed wordt verwerkt in BREEAM, dan zouden wij én andere projecten hier een slag in kunnen slaan."

Het succesverhaal Venco Campus is volgens Ad van de Ven en Peeters in een breder perspectief te zien. Van de Ven: "Het is goed om het duurzaamste gebouw te zijn, maar het is nog mooier om straks deel uit te maken van alleen maar duurzame gebouwen. Daarvoor moet nog veel veranderen want duurzaam bouwen is anders bouwen, anders organiseren en vooral: anders denken."


Start ontwerpfase:
Augustus 2010
Start bouwvoorbereiding: Maart 2011
Start bouw: September 2011
Ontwerpcertificaat:
BREEAM-NL Excellent
Oplevercertificaat: BREEAM-NL Outstanding
Score: 85,99%
Opdrachtgever: Van de Ven Beheer BV
Bouwregisseur: P&H Adviseurs Bouw- en Vastgoed BV
Architect: Van Lierop Cuypers Spierings Architecten- en Adviesbureau
BREEAM-Expert: Ad van de Ven
Assessor: Paul Zonneveld


Tekst: Marvin van Kempen
Bron: BREEAM-NL Magazine
BREEAM-NL Magazine is nu ook online te lezen. Klik hier.