Slimline Buildings

helpt u om betere gebouwen te realiseren door toepassing van het Slimline vloerconcept. Met een ervaren team  van technische en commerciële specialisten begeleiden we u door het gehele proces, van ontwerp tot uitvoering.

Slimline Buildings levert een totaalconcept van plafond, installatieruimte en topvloer waarmee u in staat bent om effectief, efficiënt, licht en duurzaam te bouwen.

Functieverandering als symptoombestrijding of aanpassing in bouw-DNA?

24 september 2013

Maar liefst 80% van de lokale bestuurders is voorstander van het ombouwen van leegstaande kantoorgebouwen -momenteel ongeveer 7 miljoen vierkante meters - naar een aangepaste of andere functie. Daarnaast is de absolute meerderheid van mening dat de overheid een actievere rol in de bouw zou moeten spelen. Dat blijkt uit recent onderzoek van Overheid in Nederland in samenwerking met NU.nl onder 1.700 raadsleden, wethouders en andere lokale bestuurders. De resultaten onderstrepen het grote belang van bewust omgaan met aanpasbaarheid van de gebouwen die vandaag en morgen worden gerealiseerd.

Grafiek Onderzoek Bouw 1

Voor 67% van de ondervraagden is een functieverandering naar woning namelijk de beste oplossing. Zo vindt 27% van de ondervraagden dat de lege kantoorpanden verbouwd moeten worden tot huur- of koopwoningen, 15% ziet graag studentenhuisvesting en nog eens 15% kiest voor huisvesting voor werkende jongeren. In alle gevallen moet de functie van de bestaande panden worden aangepast van kantoor naar woning.

Daar ligt een uitdaging. Hoewel het ministerie van Binnenlandse Zaken inschat dat een derde van de leegstaande kantoorpanden gezien de locatie en de kosten geschikt is om huur- of koopwoningen van te maken en er versoepelde regelgeving is ingevoerd, is er een fundamentele crux. In haar reactie op bovengenoemde onderzoeksresultaten stipt de koepelorganisatie voor woningcorporaties, Aedes, die aan. Zij benadrukt dat woningcorporaties de functieverandering op een financieel verantwoorde manier moeten kunnen doen. Transformatie kost veel geld, zo laat de organisatie weten.

De voornaamste reden voor het feit dat de operatie die (tot op heden) nauwelijks in de praktijk wordt gebracht zo kostbaar is, vindt zijn oorsprong in de manier waarop in de afgelopen decennia is -en tot op de dag van vandaag wordt- gebouwd. In kantoorgebouwen  worden de installaties doorgaans achter verlaagde plafonds aangebracht, terwijl bij woningen de gebouwinstallaties vaak in  beton worden gegoten. 

Transformatie van kantoren tot woningen is in de praktijk meestal niet goed uitvoerbaar omdat leidingen, zoals riolering en water, niet in de massieve betonvloeren kunnen worden aangebracht. Dat is echter noodzakelijk om keukens en badkamers te kunnen realiseren. De functiewijziging,  of het aanpassen van de indeling, wordt belemmerd door de installatietechniek.
Als de overheid, met het oog op de toekomst, actief stimuleert dat nieuwe gebouwen bij voorbaat maximaal aanpasbaar en multifunctioneel moeten zijn, verzekert de samenleving zich van een gebouw wat kostenefficiënte transformatie faciliteert. Met de bouwtechniek van vandaag is dat zeer goed mogelijk. Bij gebruikmaking van het Slimline vloersysteem blijven alle gebouwinstallaties permanent bereikbaar in de vloer van de eigen juridische ruimte en maximaal aanpasbaar. 

Minister Stef Blok van Wonen laat in een reactie op de onderzoeksresultaten weten dat op allerlei terreinen de regelgeving is aangepast waardoor het eenvoudiger en financieel aantrekkelijker wordt om kantoren om te bouwen. "Ik roep gemeenten op de kansen aan te grijpen als het gaat om de ombouw van kantoren. Ook gemeenten kunnen hieraan een bijdrage te leveren." 

Het blijft echter bij 'symptoombestrijding', terwijl de overheid juist in het huidige klimaat de kans heeft om structurele oplossingen te initiëren. Dat kan bijvoorbeeld door de aanpasbaarheid van nieuw te ontwikkelen gebouwen (bijvoorbeeld scholen en kantoren) in regelgeving  op te nemen. De aanpasbaarheid van een gebouw wordt binnenkort ook in de BREEAM-duurzaamheidsscore meewogen. Daarmee is een groot deel van het 'huiswerk' om tot aangepaste bouweisen te komen inmiddels gedaan. 

Het is hoog tijd om de bouwsector actief te stimuleren tot permanente denkpatroonverandering in het kader van aanpasbaarheid om de huidige symptomen (grote leegstand en (te) dure transformatie naar een alternatieve functie) in de toekomst permanent te kunnen uitroeien. Dat lukt niet door te blijven ontwerpen voor één specifieke functie en met inachtneming van alleen de wensen van de gebruiker op dit moment. De maatschappij verandert steeds sneller. Gebouwen moeten kunnen ‘meebewegen’ met veranderende wensen en eisen, anders volgt leegstand. Terwijl de oplossing zo voor de hand ligt. De monumentale Amsterdamse grachtenpanden vormen het levende bewijs: de houten balklagen bieden de ruimte om de installaties steeds aan te passen of te vernieuwen. Deze gebouwen zijn dan ook echt multifunctioneel!

Meer overweging voor bestuurders vindt u hier. Het rapportbestand in PDF vindt u hier.

Bron: NU.nl