Ontwerpvrijheid

Slimline maakt realisatie van uitdagende ontwerpen en constructies mogelijk. Door het relatief geringe gewicht van de vloer zijn bijvoorbeeld grote uitkragingen en overspanningen mogelijk.

Bovendien kunnen dankzij het geringe gewicht constructies gerealiseerd worden op bestaande funderingen.

klimaat

Beter binnenklimaat

Slimline kan eenvoudig worden voorzien van bouwdeelactivering. Hierbij worden stralingswarmte van onder, koeling van boven en een snelle reactietijd door gebruikers als zeer comfortabel ervaren. lees meer
akoestische ontkoppeling
Akoestische ontkoppeling

De Slimline topvloer wordt akoestisch ontkoppeld van de constructie waardoor een zeer goede geluidisolatie wordt bereikt. Bij de juiste  detaillering wordt zelfs aan de hoge eisen voldaan die aan woningen worden gesteld.

Hoge brandwerendheid

Slimline heeft een brandwerendheid van meer dan 145 minuten. Dit blijkt uit testen (uitgevoerd door Effectis, TNO) met een samengestelde vloer onder belasting.