Realiseer meer m2

_U0T2169Vierkante meters voor de realisatie van kantoorgebouwen zijn duur en schaars. De hoogte in, luidt dan het credo. Om te besparen op vierkante meters grondoppervlak.

Met het Slimline vloerconcept kunnen zeven verdiepingen gerealiseerd worden bij gelijkblijvende bouwhoogte ten opzichte van zes bij andere bouwtechnieken.
Slimline biedt hiervoor specifieke oplossingen. De voordelen van Slimline komen zowel in de ontwikkelings-, ontwerp-, uitvoerings- en gebruiksfase volledig naar voren.