Slimline Buildings

helpt u om betere gebouwen te realiseren door toepassing van het Slimline vloerconcept. Met een ervaren team  van technische en commerciële specialisten begeleiden we u door het gehele proces, van ontwerp tot uitvoering.

Slimline Buildings levert een totaalconcept van plafond, installatieruimte en topvloer waarmee u in staat bent om effectief, efficiënt, licht en duurzaam te bouwen.

Groen bouwen

Duurzaamheids aspecten van Slimline

Slimline is een vloersysteem dat aanzienlijke milieu besparingen oplevert bij de realisatie van gebouwen. Er zijn vele methodieken in omloop waarmee getracht wordt om duurzaamheid te meten. Grofweg gebruiken alle methodieken een drietal categorieën waarin duurzaamheidaspecten worden meegenomen. De eerste betreft de duurzaamheid van het gebouw. De tweede betreft het materiaalverbruik tijdens de bouw. De derde betreft exploitatiekosten, met name het energieverbruik.

Slimline Recycling Gebouwen en Materialen

Duurzaam Gebouw

Een goed gebouw dat voldoet aan de wensen van huidige en toekomstige gebruikers is natuurlijk de beste investering in duurzaamheid. Hoe langer het gebouw meegaat hoe minder de milieubelasting van de bouw drukt op de totale milieubelasting van het bouwwerk. De economische levensduur van een gebouw wordt voor een belangrijk deel bepaald door installaties. Met Slimline kunnen hoogwaardige gebouwen worden gerealiseerd die beduidend meer comfort bieden aan de gebruiker. Tevens kunnen elektrakabels en dataleidingen relatief eenvoudig worden verlegd. Een extra voordeel dat Slimline biedt boven andere systemen is dat complete functieverandering binnen het bestaande gebouw kan worden gerealiseerd. Zo kan een gebouw worden ontwikkeld dat zowel geschikt is voor wonen als voor kantoor werk (of een mix van beiden).

Materiaalverbruik

Slimline is aanzienlijk lichter dan alternatieve bouwsystemen. Het totaalgewicht van Slimline bedraagt ongeveer 350 kg/m2. Hierdoor kan een gewichtsbesparing op het totale bouwwerk tot 50% worden bereikt. Tevens wordt in het geval van kantoorgebouwen voorzien van Slimline aanzienlijk bespaard op het gebruik van hoogwaardige materialen zoals gevels, binnenwanden en leidingen. Door het gebruik van prefab elementen wordt aanzienlijk bespaard op afval en kan het aantal transporten naar de bouwplaats aanzienlijk worden beperkt.

Energieverbruik

Indien ervoor wordt gekozen om Slimline te voorzien van een systeem met dubbele klimaatleidingen wordt een comfortabeler binnenklimaat gerealiseerd en kan maximaal worden bespaard op het energieverbruik. Door gebruik te maken van verwarming en koeling met water in de betonschil (bouwdeelactivering) wordt een beter comfort bereikt ten opzichte van systemen die gebruik maken van klimaatbeheersing met behulp van lucht. Bij Slimline kan worden gekoeld met het plafond en verwarmd met de vloer, dit levert extra comfort “warme voeten” en “koel hoofd”.