Geluid onhoorbaar anders in Bouwbesluit 2012.

Het nieuwe Bouwbesluit 2012 hanteert andere grootheden en andere eisen voor de ínterne geluidsisoiatie van een bouwwerk. Daarmee loopt de wetgever in één klap 20 jaar achterstand op Europese ontwikkelingen in. De bouwkundige oplossíngen om aan deze eisen te kunnen voldoen, blijven echter nagenoeg dezelfde.

Voor veel gebouwontwerpers en hun opdrachtggvers is geluidsisolatie een abstract begrip. Om dit begrip 'concreet' te maken zijn in de loop van de tijd in Nederland en de omringende landen tientallen eengetalsaanduidingen bedacht, waarmee met één getal de akoestische prestatie van een bouwkundige constructie kan worden vastgelegd. Het Bouwbesluit 2003 hanteert Nederlandse eengetalsaanduidingen: de karakteristieke luchtgeluidisolatie-index en de contactgeluidisolatie-index. Het concept Bouwbesluit 2012 hanteert nieuwe eengetalsaanduidingen voor het karakteristieke lucht-geluid niveauverschil  en voor het gewogen contact-geluidniveau. Deze zijn gebaseerd op Europese normen. De nieuwe eengetalsaanduidingen zullen eerst wennen zijn, maar op termijn verkleinen ze de kans op bestelfouten en valse productvergelijkingen.

Voor het volledige rapport vindt u hier: Geluidseisen volgens Bouwbesluit 2012