Efficiƫnter bouwproces

Slimline maakt bouwen sneller en eenvoudiger. Doordat gebruik gemaakt kan worden van de bestaande fundering, kan er enorm bespaard worden op bouwtijd en -kosten die gemoeid zijn met het verwijderen van oude fundering en het plaatsen van een nieuwe.

Het Slimline vloerconcept maakt bouwen sneller en eenvoudiger. Doordat Slimline gebruikmaakt van zelfdragende prefabdelen, is onderstempelen niet nodig. Daarnaast zijn de platen direct beloopbaar, waardoor het aanbrengen van installaties en de afbouw direct plaats kan vinden, zonder dat dit invloed heeft op de overige werkzaamheden. Hierdoor is het mogelijk meerdere bouwfases in elkaar te schuiven, waardoor een aanzienlijke besparing op bouwkosten en bouwtijd wordt gerealiseerd.

Realiseer meer m2 op een bestaande fundatie

ontwikkeling - meer m2Het Slimline vloerconcept maakt het mogelijk om meer m2 te realiseren op een bestaande fundatie dan met traditionele vloersystemen. Dit wordt naast het geringe eigen gewicht mogelijk gemaakt door de besparing op de brutoverdiepingshoogte, wat resulteert in een lager gewicht van het totale gebouw op de fundatie

Beter binnenklimaat

ontwikkeling - beter binnenklimaatSlimline kan eenvoudig worden voorzien van bouwdeelactivering. Hierbij worden stralingswarmte van onder, koeling van boven en een snelle reactietijd door gebruikers als zeer comfortabel ervaren. lees meer
Lagere milieubelasting

ontwikkeling - lagere milieubelastingSlimline is een vloersysteem dat aanzienlijke milieubesparingen oplevert bij de realisatie en het gebruik van gebouwen. De besparingen komen tot uiting in een lager energieverbruik, een verlengde economische levensduur en minder materiaalgebruik.


Betere kantoren

ontwikkeling - betere kantorenSlimline verbetert de 'prestaties' van kantoren. Door de indelingsvrijheid van de topvloer kan de gebruiker van een gebouw snel en eenvoudig de ruimtes naar wens indelen en veranderen.