Geringe eigen gewicht

09 - KraanspoorHet Slimline-vloerconcept maakt door het relatief geringe eigen gewicht bouwen op bestaande fundering mogelijk. 

Alternatieve vloersystemen zijn veelal te zwaar doordat er veel beton gebruikt wordt om een bepaalde draagkracht te realiseren.

Slimline biedt hiervoor specifieke oplossingen. De voordelen van Slimline komen zowel in de ontwikkelings-, ontwerp-, uitvoerings- en gebruiksfase volledig naar voren.